x « »

Uutinen | 17.04.2019

Lean-mallin käyttöönotto betonitehtaillamme

Turhien resurssien karsimisella säästetään aikaa, mikä taas tekee työnteosta tehokkaampaa ja mahdollisiin laatuvirheisiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Laukaan Betoni Oy on toteuttanut tuotannossaan teollisuusmaailmassa tehokkaiksi todistettuja filosofisia toimintaperiaatteita.


Lean-malliksi kutsuttu johtamisfilosofia on alun perin japanilaisen autovalmistaja Toyotan kehittelemä toimintamalli, jonka avulla koko tuotantoketjusta pyritään tekemään kustannustehokkaampi. Lean-malli tehostaa yrityksen koko tuotantoprosessin toimintaa vähentämällä ylimääräisiä resursseja esimerkiksi tilojen ja tuotantovälineiden osalta. Turhien resurssien karsimisella säästetään aikaa, mikä taas tekee työnteosta tehokkaampaa ja mahdollisiin laatuvirheisiin pystytään reagoimaan nopeammin.

Kun varsinaisen tuotteen tuotannosta poistetaan ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavia tekijöitä, voidaan saavuttaa tuotteen maksimaalinen arvo. Toisin sanoin asiakas ei maksa mistään ylimääräisestä, kun laadukas tuote on valmistettu juuri niin kustannustehokkaasti kuin mahdollista. Tällaisen toimintamallin voidaan siis ajatella palvelevan niin tuotteen tai palvelun valmistajaa kuin maksavaa asiakastakin.

Tämä oli Toyotankin tavoitteena, kun se lähti 1950-luvulla kilpailemaan autoteollisuutta hallinneita amerikkalaisvalmistajia vastaan. Nykyään vuosi toisensa jälkeen kustannustehokkaista käyttöautoistaan tunnettu Toyota arvioidaan monen toimesta maailman arvokkaimmaksi autobrändiksi. Tuotannon systemaattinen kehittäminen on vienyt yrityksen pitkälle muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana.

On selvää, ettei autoteollisuudessa toimiviksi todettuja toimintatapoja voida välittömästi istuttaa suomalaiseen betoniteollisuuteen. Peruspilarit tässä filosofisessa toimintamallissa ovat kuitenkin aina samat. Oli yrityksen toimiala mikä tahansa, sen voidaan katsoa pelkästään hyötyvän tuotantonsa kehittämisestä Lean-mallin mukaisesti. Lean-menetelmää Laukaan Betonilla on ajanut eteenpäin laatuinsinööri Kimmo Tolvanen.

- On ensiarvoisen tärkeää, että kehitämme sisäisiä toimitapojamme paremmiksi pärjätäksemme tulevaisuudessa. Lean antaa hyvät työkalut siihen. Uskon, että tämä tuo myös lisäarvoa lopputuotteelle asiakkaan näkökulmasta, Tolvanen kertoo.

Laukaan Betonin käyttöönottama Lean 6S-malli koostuu kuudesta turvalliseen ja tehokkaaseen työympäristöön tähtäävästä pointista:

 

  1. Selvitä: Ylimääräisten ja tarpeettomien tarvikkeiden poisto työpisteiltä.
  2. Säilytä: Jokaisen tarpeellisen tuotantonimikkeen säilyttäminen tietyllä merkityllä paikalla.
  3. Siivoa: Työskentelyalueiden järjestelmällinen siivoaminen, eli siisteyden ylläpitäminen.
  4. Standardoi: Löydetään kustannustehokkaimmat toimintatavat ja näiden standardoiminen rutiineiksi.
  5. Seuraa: Toimintamallien toteutumisen jatkuva seuraaminen ja epäkohtiin puuttuminen.
  6. Suojele (turvallisuus): Työturvallisuuden seuraaminen edellä mainittujen työympäristöä kohentavien kohtien tuloksena.

 

Lean 6S-malli ollaan jo saatu käyttöön Laukaan tehtaalla. Tuotantotilojen lattioiden kulkuväylät ollaan rajattu raikkaan vihreällä värillä osoittamaan, mitkä alueet tulee pitää täydellisen tyhjänä ja puhtaina turvallista kulkemista varten sekä työntekijöitä, että tehtaan ulkopuolisia vierailijoita ajatellen. Myös työkalujen ja muiden välineiden paikat ollaan merkattu. Työntekijän merkitys Lean-mallin toteutumisessa on valtava.

- Uuden ajattelumallin omaksuminen vie varmasti aikansa, mutta prosessi on lähtenyt hyvin liikkeelle. Olemme ottaneet työntekijät mukaan jo suunnitteluvaiheessa, jolloin he ovat itse voineet vaikuttaa prosessin kulkuun. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä on jatkuvasti kehittyvä systeemi, joten työtä tämän asian eteen on tehtävä tulevaisuudessakin, toteaa Tolvanen.

Laukaan Betonin Jyväskylän tehtaalle Lean 6S-mallin on määrä toteutua lopullisesti tulevan kesän aikana.